آخرین اخبار

بهره برداری و فروش برگ پالم

بهره برداری و فروش برگ پالم
بیشتر بخوانید

تکثیر گیاه دراسینا به وسیله قلمه ساقه و انتقال به واحد تکثیر

تکثیر گیاه دراسینا به وسیله قلمه ساقه و انتقال به واحد تکثیر
بیشتر بخوانید

تکثیر گیاه کروتن به وسیله قلمه ساقه و انتقال به واحد تکثیر

تکثیر گیاه کروتن به وسیله قلمه ساقه و انتقال به واحد تکثیر
بیشتر بخوانید

آموزش علمی و عملی به کارآموزان

آموزش علمی و عملی به کارآموزان
بیشتر بخوانید

نشست سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی با سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری گرگان

نشست سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی با سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری گرگان
بیشتر بخوانید

انتقال نشای گیاه همیشه بهار به گلدان

انتقال نشای گیاه همیشه بهار به گلدان
بیشتر بخوانید

حضور کارآموزان دانشجو و فارغ‌التحصیل در شهرک گلخانه ای فرهیختگان

حضور کارآموزان دانشجو و فارغ‌التحصیل در شهرک گلخانه ای فرهیختگان
بیشتر بخوانید

برگزاری نشست سراسری نوآوری کشت و تجارت سازی گیاهان زینتی

برگزاری نشست سراسری نوآوری کشت و تجارت سازی گیاهان زینتی با مرکز مشارکت های مردمی شهرداری گرگان
بیشتر بخوانید

جمع آوری و بسته بندی گیاه کروتن جهت ارسال

جمع آوری و بسته بندی گیاه کروتن جهت ارسال
بیشتر بخوانید