آخرین اخبار

عقد تفاهم نامه فیمابین سرای نوآوری گرگان واحد جیرفت

عقد تفاهم نامه فیمابین سرای نوآوری گرگان واحد جیرفت
بیشتر بخوانید

بازدید راهنمایان تورهای گردشگری فعال شهرستان گرگان

بازدید راهنمایان تورهای گردشگری فعال شهرستان گرگان
بیشتر بخوانید

بازدید دانشجویان موسسه جامعه المصطفی گرگان از شهرک گلخانه ای فرهیختگان سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی دانشگاه آزاد گرگان

بازدید دانشجویان موسسه جامعه المصطفی گرگان از شهرک گلخانه ای فرهیختگان سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی دانشگاه آزاد گرگان
بیشتر بخوانید

انتقال گیاه آدنیوم به گلدان

انتقال گیاه آدنیوم به گلدان
بیشتر بخوانید

تکثیر گیاه زامیفولیا در شهرک گلخانه ای فرهیختگان

تکثیر گیاه زامیفولیا در شهرک گلخانه ای فرهیختگان
بیشتر بخوانید

تکثیر گیاه دراسینا کامپکت همراه با کارآموزان

تکثیر گیاه دراسینا کامپکت همراه با کارآموزان
بیشتر بخوانید

روند رشد گیاهان اختر و کوکب کاشته شده در مزرعه

روند رشد گیاهان اختر و کوکب کاشته شده در مزرعه
بیشتر بخوانید

آشنایی با کاشت و تولید گل های پیازی و سوخوار توسط دکتر باباربیع

آشنایی با کاشت و تولید گل های پیازی و سوخوار توسط دکتر باباربیع
بیشتر بخوانید

برگزاری کارگاه تکثیر گیاهان زینتی توسط دکتر حبیبی

برگزاری کارگاه تکثیر گیاهان زینتی توسط دکتر حبیبی
بیشتر بخوانید