آخرین اخبار

نصب تجهیزات مورد نیاز در سیستم تکثیر گیاهان با حضور هسته های علمی

نصب تجهیزات مورد نیاز در سیستم تکثیر گیاهان با حضور هسته های علمی
بیشتر بخوانید

ظهور گلهای زیبای گیاه مرجان (افوربیا میلی)

ظهور گلهای زیبای گیاه مرجان (افوربیا میلی)
بیشتر بخوانید

گرده افشانی مصنوعی گیاه آدنیوم

گرده افشانی مصنوعی گیاه آدنیوم
بیشتر بخوانید

خارج سازی درختچه های زینتی قابل فروش به شیوه روت بال با استفاده از ماشین جابجایی درخت

خارج سازی درختچه های زینتی قابل فروش به شیوه روت بال با استفاده از ماشین جابجایی درخت
بیشتر بخوانید

انتقال گیاه سینره به گلدان های بزرگ تر

انتقال گیاه سینره به گلدان های بزرگ تر
بیشتر بخوانید

تولید نشای 6 رقم گیاه اطلسی و انتقال به گلدان

تولید نشای 6 رقم گیاه اطلسی و انتقال به گلدان
بیشتر بخوانید