آخرین اخبار

تولید تراریوم در شتاب دهنده تخصصی گیاهان زینتی سرای نوآوری واحد گرگان

تولید تراریوم در شتاب دهنده تخصصی گیاهان زینتی سرای نوآوری واحد گرگان
بیشتر بخوانید

تولید تراریوم در شتاب دهنده تخصصی گیاهان زینتی سرای نوآوری واحد گرگان

تولید تراریوم در شتاب دهنده تخصصی گیاهان زینتی سرای نوآوری واحد گرگان
بیشتر بخوانید

ارسال شاخه گیاه فوتونیا به تهران و مشهد

ارسال شاخه گیاه فوتونیا به تهران و مشهد
بیشتر بخوانید

کاشت گیاه سانسوریا رقم گلد فیلم در شهرک گلخانه ای فرهیختگان

کاشت گیاه سانسوریا رقم گلد فیلم در شهرک گلخانه ای فرهیختگان
بیشتر بخوانید

جداسازی پاجوش های بالغ گیاه سانسوریا و انتقال به گلدان

جداسازی پاجوش های بالغ گیاه سانسوریا و انتقال به گلدان
بیشتر بخوانید

تولید و آماده سازی اچینو (کاکتوس ) رنگی

تولید و آماده سازی اچینو (کاکتوس ) رنگی
بیشتر بخوانید