آخرین اخبار

اخبار بازدیدها از گلخانه فرهیختگان

بازدید مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان گلستان از گلخانه فرهیختگان
بیشتر بخوانید

اخبار بازدیدها از گلخانه فرهیختگان

بازدید مسوول اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان استان گلستان از گلخانه فرهیختگان
بیشتر بخوانید

اخبار بازدیدها از گلخانه فرهیختگان

بازدید دکتر صیادی مدیرکل بانک کشاورزی استان گلستان از شهرک گلخانه ای فرهیختگان
بیشتر بخوانید

فعالیت های روزانه گلخانه فرهیختگان

مشاوره ساخت گلخانه توسط کارشناسان سازه های گلخانه ای
بیشتر بخوانید

فعالیت های روزانه گلخانه فرهیختگان

سرویس روزانه سیستم های تهویه هوا گلخانه توسط کارشناسان فنی
بیشتر بخوانید

گلخانه فرهیختگان

ششمین جلسه مدیریت گلخانه و حسابداران جهت خرید نرم افزار جدید حسابداری
بیشتر بخوانید

عقد تفاهم نامه

عقد تفاهم نامه با اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان استان گلستان
بیشتر بخوانید

عقدتفاهم نامه

عقد تفاهم نامه با میراث فرهنگی و گردشگری استان گستان
بیشتر بخوانید