دسته‌بندی اخبار

برگزاری تور آموزشی و بازدید از مزرعه گردشگری فرهیختگان نیروی انتظامی

برگزاری تور آموزشی و بازدید از مزرعه گردشگری فرهیختگان نیروی انتظامی
بیشتر بخوانید

تور بازدید از مزرعه گردشگری فرهیختگان

تور بازدید از مزرعه گردشگری فرهیختگان
بیشتر بخوانید

بازدید معاونت اجرایی اتاق بازرگانی استان گلستان و جمعی از بازرگانان ایران و کشور ازبکستان

بازدید معاونت اجرایی اتاق بازرگانی استان گلستان و جمعی از بازرگانان ایران و کشور ازبکستان
بیشتر بخوانید

جلسه هماهنگی سرپرست سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی واحد گرگان با معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان

جلسه هماهنگی سرپرست سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی واحد گرگان با معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان
بیشتر بخوانید

عقد تفاهم نامه فیمابین سرای نوآوری گرگان واحد جیرفت

عقد تفاهم نامه فیمابین سرای نوآوری گرگان واحد جیرفت
بیشتر بخوانید

بازدید راهنمایان تورهای گردشگری فعال شهرستان گرگان

بازدید راهنمایان تورهای گردشگری فعال شهرستان گرگان
بیشتر بخوانید

بازدید دانشجویان موسسه جامعه المصطفی گرگان از شهرک گلخانه ای فرهیختگان سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی دانشگاه آزاد گرگان

بازدید دانشجویان موسسه جامعه المصطفی گرگان از شهرک گلخانه ای فرهیختگان سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی دانشگاه آزاد گرگان
بیشتر بخوانید