تور بازدید از مزرعه گردشگری فرهیختگان

در راستای تأثیر گذاری سرای نوآوری در اکوسیستم و پیرو برگزاری همایش ملی گردشگری کشاورزی در استان گلستان، تور بازدید از مزرعه گردشگری کشاورزی فرهیختگان سرای نوآوری کشت و تجای سازی گیاهان زینتی واحد گرگان با موضوع آشناسازی مسئولان طبیعت گردی حوزه گردشگری کشاورزی استانهای سطح کشور با حضور دکتر محمد قاسمی مدیر کل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و مهدوی بهاروند مسئول بخش گردشگری روستایی و کشاورزی وزارت میراث فرهنگی برگزار گردید